De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw eigen woning. Deze waardering (WOZ) heeft invloed op vele zaken. Zo bepaalt deze waarde, toegekend door de gemeente, de onroerende zaakbelasting (OZB). Ook bij schenk- en erfbelasting wordt er gekeken naar de WOZ van de woning.

Verder bepaalt de WOZ-waarde het Eigenwoningforfait. Dit is fictief inkomen wat een bezitter van een Eigen woning moet optellen bij zijn inkomen. Hier wordt de hypotheekrente dan weer van afgetrokken. Hoe hoger het Eigenwoningforfait, hoe minder rente er kan worden afgetrokken. Op deze manier wordt de hypotheekrente van binnenuit uitgehold. In 2015 is dit forfait voor een normale woning gestegen naar 0,75% van de WOZ-waarde! Voor duurdere woningen kan dit zelfs oplopen tot boven de 2%. Alle reden dus om in bezwaar (en zo nodig in beroep) te gaan tegen te hoge waardering van de eigen woning.

Wij maken kosteloos bezwaar voor u. Als het bezwaarschrift gegrond wordt verklaard, dan betaalt de gemeente een kostenvergoeding aan ons uit op basis van het wettelijk stelsel. Wordt het bezwaar afgewezen dragen wij de kosten. (No cure no pay).